A Napenergia Plusz kiemelt célja, hogy a háztartások saját célú termelését és felhasználását, valamint energetikai szempontú öngondoskodását ösztönzze. A vissza nem térítendő támogatás keretösszege 75,8 milliárd forint lesz és azok a magánszemélyek használhatják ki, akik az új, 2024-től bevezetésre kerülő BRUTTÓ-NETTÓ ELSZÁMOLÁSBA fognak tartozni. A beruházással csökkenthető a hálózatról vételezett villamosenergia mennyisége, ezáltal a támogatás a rezsicsökkentés újabb eleme és az üvegházhatású gázok kibocsátásának visszafogásával a környezeti örökségünk megóvásához is hozzájárul.

A Napenergia Plusz Program pályázati kiírása már publikus, a lakossági előregisztráció 2024. január 15-én indul. Érdemes azonban előre gondolkozni és kivitelezőt keresni már a regisztráció előtt is. A Dreamsolar mellettdolgozó pályázatírói csapat segít Önnek a pályázathoz szükésges dokumentáció összekészítésében és a pályázat beadásában. Siker esetén vállalja a pályázat teljes adminisztrációját.  Keresse szakembereinket, akik szívesen segítenek a sikeres regisztráció érdekében!

A pályázatra kizárólag nagykorú magánszemély jelentkezhet, aki:

-magyar adóazonosító jellel rendelkezik;

-a beruházás helyszínével megegyező magyarországi állandó lakóhellyel rendelkezik; és

-a beruházással érintett lakóingatlanban legalább résztulajdonnal vagy haszonélvezeti joggal rendelkezik, vagy lakáscélú lízingszerződéssel rendelkezik.

-nincs adó vagy köztartozása

További kikötések:

-egy magánszemélynek csak egy kérelme lehet, 

-egy ingatlanra csak egy pályázatot lehet indítani, 

-a pályázónak vagy a meghatalmazottjának rendelkeznie kell ügyfélkapus regisztrációval,

-meglévő napelemes rendszer bővtésére nem kérhető a pályázat

-az ingatlan tulajdonosai között nem lehet vállalkozás (egyéni vállalkozás, egyéni cég, közkereseti társaság, betéti társaság, kft., zrt. stb)

Háztartási méretű kiserőmű (HMKE), amelyre az alábbi kritériumok teljesülnek:

-Inverter teljesítménye: minimum 4 kW, maximum 5 kW

-Akkumulátor kapacitása: minimum 7,5 kWh, maximum 10 kWh

-Napelem panelek összteljesítménye: az inverter méretének max. 120%-a

A pályázat kizárólag új telepítésre vonatkozik, tehát bővítésre, már megkezdett kivitelezés folytatására, régi rendszer cseréjére nem. 

A telepítést minden esetben csak regisztrált céggel lehet kivitelezni, saját telepítés nem támogatható.

Nem számolhatók el azok a költségek, amelyek a támogatási kérelemben megjelölt cél
megvalósításával nincsenek közvetlen kapcsolatban. Ezek a költségek különösen, de nem
kizárólagosan az alábbiak:

-saját kivitelezésű beruházási munkálatok költségei;
-tároló esetében olyan termékek, amelyek nem rendelkeznek a Támogató által
jóváhagyott termékregisztrációval;
-olyan munkadíj, amely olyan kivitelező vagy alvállalkozó esetében merül fel, aki
nem rendelkezik a Támogató által jóváhagyott regisztrációval;
– tulajdoni lap költsége;
– szállítási díj, kiszállási díj;
– területfoglalási díj, munkaterület őrzési költségei;
– raklap bérleti díj, raktározási költségek;
– ideiglenes mellékhelységekhez, és melléképületekhez kapcsolódó költségek;
– törmelék, sitt elszállítása, konténer bérlése;
– organizációs költségek (fakivágás, gallyazás, föld- és sziklamunka);
– átépítés, átalakítás, bővítés költségei;
– pénzügyi szolgáltatások költségei;
– tetőcsere, tetőfedő anyagok költsége

– Előregisztráció 2024.január 15-től,

– Előregisztráció elfogadása 15-20 nap,

– Kivitelező kiválasztása, árajánlat elfogadása szerződés,

– Támogatási kérem benyújtása,

-Támogatói döntés,  okirat,

– Kivitelezés max. 24 hónapon belül

Az előregisztráció a pályázat saját felületén történik majd, és a személyazonosításhoz Ügyfélkapus regisztrációra lesz szükség.

További szükséges adatok és dokumentumok: 

-pályázó személyi okmányai

-nyilatkozat az összeférhetetlenség fennállásáról vagy hiányáról,

-a beruházással érintett lakóingatlan hiteles, teljes tulajdoni lapja. Lekérhető itt: https://kau.foldhivatal.hu/auth/login,

-tulajdonos(társ)i összevont nyilatkozat,

-haszonélvező összevont nyilatkozata,

Ha az ingatlan lízingelt:

-lízingszerződés,

-lízingbeadó hozzájáruló nyilatkozata

-az előregisztrációs kérelem benyújtását megelőző legutolsó elszámolási időszakra vonatkozó villamosenergia-számla

Az előregisztrációs kérelmek benyújtására 2024. január 15. napjától van lehetőség.
Az előregisztrációs kérelem kizárólag magyar nyelven, elektronikus úton, a Támogató által
meghatározott pályázati felületen keresztül, ügyfélkapus azonosítást követően. 

A felület elérhetősége:
https://napenergiaplusz.nffku.hu 

Valamennyi beérkező előregisztrációs kérelem regisztrálásra kerül és egyedi azonosító jelet kap.
Az előregisztrációs kérelmet a lakóingatlanon tulajdonrésszel vagy haszonélvezeti joggal rendelkező magánszemély mellett a magánszemély által megbízott, megfelelő jogosultságokkal rendelkező meghatalmazott is benyújthatja a meghatalmazás csatolása mellett.
Az előregisztráció során szükséges megadni a beruházással érintett lakóingatlan alapadatait (természetbeni cím, helyrajzi szám), mivel lakóingatlanonként kizárólag egy támogatási kérelem benyújtására van lehetőség. A jogosultság igazolása és ellenőrzése helyrajziszám alapján, osztatlan közös tulajdon esetén ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt használati megállapodás alapján vagy közjegyzői okiratba foglalt forma alapján történik.

A Támogató a beérkezett előregisztrációs kérelem esetében ellenőrzi, hogy a pályázati felületen megadott adatok, illetve a felületre felcsatolt dokumentumok köre teljes és hiánytalan, továbbá tartalmi szempontból megfelelnek a Felhívásban foglaltaknak.

Az előregisztrációs kérelem értékelését követően a Támogató dönt az előregisztrációs kérelem elfogadásáról, hiánypótlási felhívás kiküldéséről vagy az előregisztrációs kérelem elutasításáról, legkésőbb az előregisztrációs kérelem kézhezvételét követő 15 munkanapon belül. A döntésről a Támogató a pályázati felületen keresztül értesíti a pályázót.

A támogatási kérelmek benyújtására a sikeres előregisztrációt követően, a rendelkezésre álló keret kimerüléséig van lehetőség.

A vissza nem térítendő támogatás keretének kimerülése esetén a Támogató hivatalos honlapján, valamint a pályázati felületen a felfüggesztésről/lezárásról szóló közlemény megjelenését követő 24 órán belül benyújtott támogatási kérelmek még feldolgozásra kerülnek.

A támogatási kérelem az elektronikusan kitöltendő adatlapból és a szükséges (jelen pontbanfelsorolt) mellékletekből áll.

köztartozásmentes adózói minőségről szóló igazolás – 30 naptári napnál nem
régebbi NAV-tól kikért példány

-villamosenergia szolgáltatóhoz benyújtott csatlakozási kérelem benyújtásának igazolása

-vállalkozási szerződés

-engedélyek, amennyiben a tervezett beruházás bejelentés vagy engedélyköteles (pl. örökségvédelmi engedély), ezen dokumentumok.

A Támogató a beérkezett támogatási kérelem esetében ellenőrzi, hogy a pályázati felületen megadott adatok, illetve a felületre felcsatolt dokumentumok köre teljes és hiánytalan, továbbá tartalmi szempontból megfelelnek a Felhívásban foglaltaknak.

A támogatási kérelem értékelését követően a Támogató dönt a támogatási kérelem elfogadásáról, hiánypótlási felhívás kiküldéséről vagy a támogatási kérelem elutasításáról, legkésőbb a támogatási kérelem
kézhezvételét követő 15 munkanapon belül. A támogatói döntésről a Támogató a pályázatifelületen keresztül értesíti a pályázót.

Figyelem! A kedvezményezettnek a támogatott beruházást a Támogatói okirat elektronikus
átvételét követő 24 hónapon belül meg kell valósítania.

SZERETNE TÁMOGATÁST ÚJ NAPELEMES RENDSZERÉHEZ?

TEGYE MEG AZ ELSŐ LÉPÉST!