A támogatási kérelmet az alábbi dátumok között lehet majd benyújtani:

2021. június 15-30.

2021. szeptember 30 – október 15.

2022. február 1-15.

A jelen felhívás olyan kkv-kat támogat, amelyek elkötelezettek termelékenységük növelésére és nyitottak a fejlődésre és technológiai megújulásra. Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy: a felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 10 millió Ft – 629,3 millió Ft közötti visszatérítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig, a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt, visszatérítendő támogatás legfeljebb 100%-ának megfelelő, maximum 629,3 millió Ft összegű előleget biztosít

A támogatás nem terjed ki a budapesti székhelyű vállalkozásokra

A hátrányosabb helyzetű térségek kedvezőtlen vállalkozói aktivitással bírnak, holott a térségek gazdasági helyzetét és megélhetését az ott működő vállalkozások biztosítják. Az ország északi-északkeleti és a dél-dunántúli térségei pedig évtizedek óta a legelmaradottabbak. Az intézkedéssel a gazdaságilag, társadalmilag, infrastrukturális és munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű területeken tevékenykedő vállalkozások gazdasági szerepének támogatása és megerősítése a cél.

Tekintve, hogy a támogatás Budapest területén kívülre szól, a felhívás az elmaradottabb régióknak kedvez, például a déli és Dél-Dunántúli résznek, ahol a munkajövedelem aránya az összjövedelmen belül jóval alacsonyabb, mint az országos átlag. Magyarországon pedig éppen ez az a földrajzi rész, ahol legkedvezőbb az éves napsütés: 2000 óra fölötti évi napsütés a déli, délkeleti.

A cél a technológiai megújulás, a fenntartható működés, valamint az erőforrások hatékony felhasználásának támogatása

Fontos, hogy a technológiai fejlesztés egyidejűleg és szervesen egészüljön ki magas színvonalú vállalatirányítási gyakorlatok vagy újszerű üzleti modellek bevezetésével, szervezeti fejlesztéssel. A felhívás keretében mind termelő, mind szolgáltató ágazatokban megvalósuló fejlesztések támogathatóak, ez különösen fontos az alacsony termelési kapacitással rendelkező SZVZ-k számára, ahol szükség van az alacsony vállalkozói hajlandóság, valamint a kiszolgáló üzleti infrastruktúra és üzleti szolgáltatások javítására

Az intézkedéssel olyan beruházások támogatása a cél, amelyek javítják a technológiai felkészültséget, versenyképességet és erőforrás-hatékonyságot, illetve amelyek szem előtt tartják területi kohézió szempontjait és kedvező területi hatásokkal bírnak, hozzájárulva ezzel a területi egyenlőtlenségek mérsékléséhez is.

Ilyen beruházás lehet mondjuk a napelemes rendszerek telepítése, mely minden szempontból az előbb említett célok beteljesüléséhez járulhat hozzá

A vállalkozói szektornak a gyorsuló technológiai, gazdasági és társadalmi változásokhoz való alkalmazkodóképessége fejlesztendő, ami hozzájárul a válságálló és fenntartható működéshez

A támogatási kérelmet mikro-, kis-, és középvállalkozások nyújthatják be, többek között az alábbi kritériumoknak kell megfelelniük:

a) rendelkeznek legalább 1 lezárt (beszámoló), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),

b) amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben 3 fő volt,

c) amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók és egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.